ONTMOET FILIP

Mijn naam is Filip Boone. Ik ben afkomstig uit Pittem, West-Vlaanderen. Geboren in 1970 en op vandaag dus 53 jaar.

Ondanks afgestudeerd als bedrijfsaccountant heb ik mij de eerste jaren van mijn carrière vooral als ICT-manager opgewerkt tot middenkader van een multinational.

De combinatie van boekhoudkundig inzicht, organisatorisch overzicht en innovatieve drang liet mij toe om midden jaren 90 mee de groep uit te werken en nieuwe buitenlandse bedrijven op te richten. Van 1995 tot 2005 ben ik zo in aanraking gekomen met het postcommunistische Tsjechië waar ik mee aan de wieg stond van de oprichting van een kunststofspuitgietbedrijf. Vooral het feit dat een volk 20 jaar achterstand kan inhalen in enkele jaren was voor mij verbluffend. Tussen 2005 en 2011 ben ik zelfstandige geworden en lag de focus op reorganisatie, herstructurering en informatisering van Kmo’s.

In 2016 mocht ik toetreden tot AGRO-experten VZW en kon ik zo voor het eerst advies geven bij creatie van landbouwwetgeving (MAP, PAS, Stikstof, pachtwetgeving). De laatste jaren werd dit advies door de kabinetten landbouw en omgeving hoofdzakelijk genegeerd.

Mijn Persoonlijke Interesses

Ik ben kunstliefhebber zowel architecturaal, schilder, beeldhouw en muziekkunsten. Geschiedenis is voor mij een uitdaging en mijn autodidactische aard zorgt er voor dat kennis nooit eindig is.

Mijn Punten

Het aanbreken van de COVID periode heeft mij doen wakker worden richting politiek. Tijdens die Covid periode werd landbouw opeens een levensnoodzakelijke beschermde sector. Mijn kinderen konden opeens online les volgen. De burgers werden zomaar van hun rechten beroofd zonder gemor (avondklok, verplichte vaccinatie, de covidscan). Ouderen mochten niet meer bezocht worden en stierven eenzaam in de rusthuizen. Noodzakelijke jaarlijkse gezondheidsonderzoeken bleken opeens niet meer nodig.

Mijn vaardigheden

  • Vastgoedmakelaar BIV bemiddelaar gespecialiseerd in agriarisch vastgoed
  • Agro-expert
  • Vlabel erkend schatter
  • Lesgever NAC
  • Lesgever VIVO
  • Gespecialiseerd in omgevingsrecht
  • Oprichter Gezond Burger Verstand Vlaanderen GBVV

 

 

We kwamen met een groep denkers bijeen, vormden een denktank. Wat hadden we al die jaren niet opgemerkt? Eén voor één zijn onze vrijheden afgenomen, worden we meer en meer gecontroleerd en beperkt en beboet. We worden in hokjes verdeeld en moeten ons aan steeds scherpere regels houden. We worden bespied (ANPR) en gevolgd (internetcookies). De jongeren groeien erin op en vinden het niet abnormaal. (Ze hebben niets anders gekend) Mensen worden dom en mak gehouden.

In 2023 evolueerde onze denktank tot de oprichting van GBVV, Gezond Burger Verstand Vlaanderen waar ik voorzitter van werd. Onze focus lag op landbouw en omgeving en dat dit nodig was zie je vandaag in de protesten.

“Voor U” betekent voor mij een belangrijke stap richting inspraak of zelfs beleid in de huidige politiek. Het is tijd voor een nuchtere kijk op de feiten door mensen met ervaring.

 

– Filip Boone

Voor U punten waar ik me vooral wil voor inzetten.

Laat de boeren hun land

Landbouw is één van de oudste beroepen ter wereld. Het belangrijkste onderdeel die elke landbouwer nodig heeft is land, voor gewassen, voeder of als weide. Meer en meer van dit land wordt ontoegankelijk voor onze landbouw. Elk jaar claimt industrie en bewoning ettelijke hectaren goeie landbouwgrond op. De laatste jaren is natuur de grote slokop. Landbouwgrond moet beschermd blijven voor landbouw.

We beperken de overheid tot haar kerntaken

De overheid is geen landbouwer. MAP, GLB, kalenderlandbouw. braaklegging, teeltwissel, vangewassen,… laat het over aan de boeren. Boeren zijn trots op hun grond, het is hun kostbaarste bezit. Geen enkele boer zal zijn grond verarmen. Wij brengen het beleid terug bij de mensen met kennis en ervaring, de boer zelf.

 Voor een actief betaalbaar milieu- en klimaatbeleid geen pestbeleid.

Waarom denken mensen dat ze god zijn, dat ze zelf het klimaat kunnen bepalen, dat ze de natuur kunnen sturen, herstellen. Weg met wetgevingen met onbereikbare doelen 0%, 100% zijn niet haalbaar. We schrappen het huidig stikstofdecreet en schrijven een nieuw stikstofdecreet op basis van juiste cijfers en met een haalbaar en bewijsbaar resultaat en dat in consensus met de buurlanden.