ONTMOET Vincent

Ik sta voor de eerste keer op een politieke lijst, bij VOOR U, een politieke familie die het best aansluit bij mijn ideeën en die ook de beste oplossingen bied voor de problemen van de mensen.

 Ik ben nu 48 jaar en weet, door eigen ervaring, hoeveel er nog moet verbeteren. Deze levenservaring wil ik nu gebruiken om mijn engagement en ideeën ten dienste te stellen. 

Ik ben geboren in Frameries, in de Henegouwse Borinage en woon nu in Kortrijk. Ik kom op in mijn provincie West-Vlaanderen omdat de mentaliteit, werkkracht en dynamisme van de West-Vlamingen het best aansluit bij mijn eigen persoonlijkheid.  

Mijn hobbies ? Politiek, politiek en politiek – ik ben gebeten door de microbe om op te komen tegen onrecht en tegen dingen die niet goed werken, en wil mij altijd engageren om ze te verbeteren. 

Maar ook muziek ! Een grote fan van Arno, natuurlijk. En van alles gaande van rock tot metal met alle techno, electro en dance daartussen. Een muziekoptreden, een concert in open lucht, een band die op de markt speelt, het verbindt de mensen. Daar hou ik van.

Voor U punten waar ik me vooral wil voor inzetten.

Iedereen aan het werk

Iedereen die wil, ook de meer kwetsbare mensen en mensen met een beperking, moet begeleid worden naar een job, niet alleen om er meer mee te verdienen, maar ook om zich waardevol en nuttig te voelen in onze maatschappij.

Zo werk ik reeds zelf aan projecten zoals REBUILD om ondernemers en ziekenfondsen en werkloze mensen samen te brengen om een pad naar een actief leven uit te bouwen, als win-win voor alle betrokkenen. Maar door deze initiatieven merk ik ook hoeveel remmen en administratie en doemdenken er heerst – daar wil ik via de politiek iets aan doen : dingen mogelijk maken in plaats van te beperken.

Er zijn 1 miljoen langdurig zieken en inactieven in onze samenleving, iedereen wint als zij geholpen worden terug te integreren in de arbeidsmarkt op een lonende manier.

Onze landbouwers als basis van een goed leven

Ik wil mij inzetten om met kortere ketens producten van onze locale landbouwers bij de consument te brengen, zodat de boer meer verdient en de consument lekkere en gezonde dingen op het bord krijgt. Landbouw is onze meest strategische sector in onze economie. Daarom wil ik ook dat nieuwe technologieën sneller hun weg vinden naar landbouwbedrijven, door middel van steun van de overheid hiervoor.

Kerntaken voor een efficiënte overheid met minder belastingen

Door mijn eigen ervaringen heb ik geleerd wat het is om van het kastje naar de muur te worden gestuurd. Ik pleit voor een overheid die minder doet, maar die het beter uitvoert. Waarom geen eengemaakt sociaal loket waar alle sociale dossiers meteen voor de burger in orde worden gebracht ?

Er is een wirwar van subsidies die voor van alles en nog wat worden uitgetrokken, van elektrische wagens tot dansgezelschappen. Hier moet radicaal in gesnoeid worden, om lagere belastingen voor de werkende mensen mogelijk te maken. Ik wil een hogere belastingvrije schijf en minder progressieve belastingen zodat elke opslag niet meteen wegbelast wordt.

Herwaardering van het onderwijs

Kennen en weten is kunnen ! Het belang van het onderwijs als bouwsteen voor een goed leven kan niet onderschat worden. De kwaliteit in het onderwijs moet terug omhoog, door het respect voor leraren en voor de school te herstellen, door meer discipline binnen de schoolpoorten te brengen. Hier kunnen Vlamingen en Walen ook opnieuw samenwerken, om te leren van mekaar en goede ideeën uit de ene gemeenschap ook bij de andere in te brengen. Wallonië kan veel leren van Vlaanderen, en dat komt iedereen ten goede, zeker in de grensstreken waar West Vlaanderen aan Wallonië grenst.

Waarom noem ik mezelf de joker in de politiek ? Het is natuurlijk een beeld dat u gemakkelijk zal onthouden als u moet gaan stemmen, en aan mij zal denken. Ik sta 17de op lijst 17.

 

Maar het is meer dan dat ! Een joker staat voor een grappige insteek, maar ook en vooral voor uw kaart, uw stem, die vele mogelijkheden opent – die vele vastgeroeste dingen kan en wil loswrikken, samen met mijn partij VOOR U

– Vincent Patte

Plaats 17 op lijst 17 Vlaams West-Vlaanderen