ONTMOET Isabelle

Mijn naam is Isabelle Verlodt, 59 jaar, moeder van 3 zonen. Ik woon en werk in Steenkerke (Veurne). Als zaakvoerder  van een unieke horecazaak en kapsalon, waar beleving centraal staat, kom ik dagelijks in contact met veel mensen.

Ik werd als baby anoniem geadopteerd in een warm West-Vlaams gezin. Mijn ouders hadden 6 kinderen, waarvan 4 adoptiekinderen. Mijn maatschappelijke gedrevenheid heb ik ten volle van thuis uit meegekregen.

Mijn vader was 35 jaar leraar wiskunde in het college in Veurne., mijn ma richtte er “Jeugd en Muziek”  en de Muziekacademie op.

 

Groetjes

Isabelle Verlodt, plaats 5 op de lijst van “Voor U”, uw nieuwe politieke beweging.                                                                                                                                                                                                                                                    

Mijn Persoonlijke Interesses

Mijn ontspanning vind ik vooral bij het gelukkig maken van mensen, in de keuken en bij culturele activiteiten. Ik hou van vrienden, uitdagingen, muziek en sport. Culturen ontdekken en reizen om bij te leren.

Mijn Punten

Met mijn sociale betrokkenheid  en cultureel engagement wil ik me vooral profileren als een bruggenbouwer tussen de verschillende generaties en klassen in onze maatschappij. Opkomen voor zowel de eenzame ouderen als voor de vele jongeren die we onderweg verliezen.

–  De politieke macht dichter bij de burger brengen. Een overheid die er is voor de mensen en niet tegen hen. Het vertrouwen en de persoonlijke verantwoordelijkheid van de burger terugwinnen. 

 – Een sterk maatschappelijk vangnet voor iedereen maar geen hangmat van misbruikt. Iedereen zijn talenten activeren en laten waarderen om mee te bouwen aan een mooie samenleving.

–  Onze jongeren ondersteunen en aansturen waar nodig, zodat we via degelijk onderwijs en vorming niet enkel kennis maar ook normen en waarden kunnen overbrengen. Jongeren engageren en motiveren om een mooiere samenleving te creëren met kennis, inzichten en inventiviteit. De jongeren zijn onze toekomst.

 

Mijn vaardigheden

Vanuit mijn 12 jarige ervaring als lokale politieker en OCMW-raadslid kwam ik veelvuldig in contact met de noden in onze samenleving. Politiek engagement is voor mezelf een roeping.

Via  mijn sociale gedrevenheid wil ik graag mijn steentje bijdragen om de zaken menselijker en rechtvaardiger aan te pakken.

 • Zaakvoerder Savagan en Savagan Home
 • Gemeenteraadslid Veurne
 • Voorzitter Horeca Veurne
 • Bestuurder VZW Ierbieuus
 • Erevoorzitter Feestcommissie Steenkerke
 • Raadslid intercommunale Fluvius
 • Lid Orde Driekoningen – Beauvoorde
 • Lid Kiwanis  “La Joconde” Bachten de Kupe
 • Lid Ferm Steenkerke
 • Lid Davidfonds Veurne
 • Lid dorpsplatform Steenkerke

Ik ga voor het positieve alternatief waar elke stem moet gehoord worden.

Eerbied voor cultuur, identiteit, burgerzin en ondernemerschap zijn mijn rode draad.

Inzet, enthousiasme, initiatief nemen en persoonlijke toegankelijkheid zitten in mijn DNA.

Onze West-Vlaamse gedrevenheid moeten we samen uitdragen als een waardevol handelsmerk, waar we trots op mogen zijn!

De mensen belonen die niet enkel consumeren of profiteren van onze welvaartsstaat.

De mensen helpen  die zich inzetten om onze samenleving vooruit te helpen met hun persoonlijke bijdrage, iedereen heeft hierbij zijn verantwoordelijkheid.

“Voor wat, hoort wat !”      

Uw stem is er Voor U, gebruik ze krachtig en denk aan  Uw toekomst, dit is onze gezamenlijke  verantwoordelijkheid.

– Isabelle Verlodt,

5de plaats van “Voor U”,

uw nieuwe politieke beweging !