ONTMOET Michelle

Ik ben Michelle Coppens, 27 jaar, geboren te Torhout.
Ben opgegroeid in Ruddervoorde maar heb voornamelijk aan de Westkust gewoond, een ‘aangespoelde’
zoals ze dat dan noemen.
Nu ben ik trotse bewoner van Gistel, een middenweg tussen de Westkust en Torhout.
Mijn studies als Facility Manager heb ik voldaan en afgrond in Odisee, Technologieschool te Gent. Voor deze opleiding heb ik ook stage mogen volgen op de Newman University te Birmingham, UK. Na enige tijd als Facility Coördinator te hebben gewerkt in Brugge, ben ik recent als Facility Manager opgestart in Zwijnaarde.
En nu zet ik dankzij “Voor U” mijn eerste stappen in de politiek, iets dat me altijd al geboeid heeft maar vaak een teleurstellend gevoel gaf. Ik vind dat het huidige politieksysteem niet werkt.
Het systeem zou zelf eerst eens aangepakt moeten worden vooraleer de nodige verbeteringen kunnen geïmplementeerd worden. Momenteel zie ik niemand met de ambities om het van binnen uit aan te pakken.
Een dossier waar ik mijn tanden inzet, is het Ventilus dossier. Ventilus is een voorbeeld waar er geen rekening meer wordt gehouden met de mensen hun wensen en bezorgdheden.
Daarvoor is er, volgens mij, nood aan een nieuwe wind. Met die gedachtegang ben ik vol enthousiasme van start gegaan bij “Voor U”.