ONTMOET Moniek

Ik ben Moniek Vandezande-Van Eeckhout,74 jaar, 50 jaar gehuwd met Egied Vandezande, architect-deskundige. Samen zijn we de fiere mammie en pappie van 3 + 3 (schoon)kinderen  en 7 kleinkinderen tussen de 10 en 18 jaar.

Ik ben een echte Deerlijkenaar  maar ook een  fiere babyboomer.

Ik herinner mij nog levendig, hoe we als 18 jarige in ons blauw schooluniform van het FORT in Kortrijk, als “meisjes” gingen gaan betogen voor Leuven Vlaams in mei 1968 en voor het eerst in het café “Den Bras” ons eerste pintje dronken !

Na een valse start psychologie in Leuven, studeerde ik in 1972 af  als “boekhouder” in de Savaanstraat in Gent. Toen ik op 1 februari 1973 bij de bedrijfsrevisor Oswald Vander Meulen startte, had ik nooit durven dromen dat ik bij de grondlegger van één van de “big four” auditkantoren terecht kwam. Het huidige E &Y telt in België meer dan 2 000 personeelsleden en wereldwijd meer dan 250 000

In mijn 40 jarige carrière groeide ik mee met de expansie van het auditkantoor, kreeg permanent nieuwe uitdagingen en werd ook heel stressbestendig in deze veeleisende job. Immers een deadline halen werd de normaalste zaak van de wereld, “hoe” was mijn probleem.

Mijn Persoonlijke Interesses

Ondanks mijn grote drang om een professionele carrière uit te bouwen, was ik ook altijd sterk geëngageerd in verschillende verenigingen zoals bijvoorbeeld VKW,VOKA, JCI, MARKANT, ROTARY, SCOUTS en nu VIEF-senioren.

Maar de rode draad bleef toch altijd ons gezin: met een zelfstandige architect echtgenoot en een carrière vrouw zonder uren, koos ik altijd bij de minste rimpeling voor onze kinderen. Samen probeerden we onze kinderen veel quality time te geven.

Toen op 31 mei 1996 , mijn echtgenoot op 46 jarige leeftijd ten gevolge van een trombose in de hersenstam, zijn linkerzijde volledig verlamd was, heroriënteerden we zijn beroep en onder het motto “het glas is half vol of half leeg” kwam ons gezin sterker uit de storm. Van die tijd dateert ook mijn engagement in “De Hond in het kegelspel” in Kortrijk, nu opgegaan in de groep Ubuntu  

Mijn Punten

Het kriebelde al heel lang om aan politiek te doen, maar de hoofdreden waarom ik hierop nooit ben ingegaan, is vooral omdat je als jonge politica alleen maar de grote bonzen moet volgen. Binnen de partij mag je misschien wel je zegje doen, maar uiteindelijk is het een kleine kern die beslist wat er gebeurt. Wat is dan je persoonlijk bijdrage ?

In “VOOR U” kan ik mij absoluut vinden in de 12 werken en het geeft mij de mogelijkheid om mee te schrijven aan een nieuw politiek verhaal .  Een politiek waarbij de mensen terug vertrouwen krijgen in hun verkozenen en waar we als politici dingen kunnen realiseren voor alle particulieren, boeren en ondernemers en in het bijzonder onze groeiende groep van senioren

Mijn vaardigheden

  • Betrouwbaar, rechtvaardig en eerlijk
  • Doorzetter
  • Organisator
  • Recht voor de raap
  • Financieel en structureel inzicht in dossiers die op mijn werktafel komen
  • Leiderschap, maar toch ook team player met empathische karaktertrekken  

 

 

Voor U punten waar ik me vooral wil voor inzetten.

Meer mensen aan het werk, meer netto, minder loonlasten

Zowel bij de werklozen, gepensioneerden, langdurig zieken als andersvaliden zijn er mensen die willen werken, eventueel met aangepast werk

Gepensioneerden die een loopbaan van 42 jaar achter de rug hebben, zonder substantiële gelijkgestelde periodes, dienen de mogelijkheid hebben om indien zijn dat willen te werken, vrij van belastingen en vrij van sociale bijdragen.

Aansluitend hierbij moeten de senioren meer medezeggenschap krijgen  en opnemen in de maatschappij. Stop het agisme: het stereotyperen, bevooroordelen of discrimineren op basis van leeftijd kan gewoon weg niet

Meer gerechtigheid, minder traagheid

Een justitie en politie , die efficiënt en met bekwame spoed de haar toegewezen dossiers afwerkt. Minder wetten, minder regels ,minder procedures, minder voorschriften, minder administratie. Kortom “Less is more” !

Voor iedere nieuwe wet, dienen er twee afgeschaft te worden uit hetzelfde segment.

Het onderwijs opnieuw aan de top van de EU !

Wij hebben al heel wat gereisd, weliswaar vooral Azië, en ik stel vast dat als een land erin slaagt om aan hun jongeren steeds beter onderwijs aan te bieden, het fundament voor hun ontwikkeling en welvaart is gelegd.

Als België en bij uitbreiding Europa nog in de economische wereldtop willen blijven, dan moeten we dringend de kwaliteit van het onderwijs onder handen nemen. Niet alleen maar het universitair onderwijs, maar ook alle technische richtingen met innovatie als centraal uitgangspunt.

Van op de 2de plaats voor de Kamer, wil ik mij  100 % engageren  voor de nieuwe politieke beweging VOORU, zoals ik altijd gedaan heb in mijn professionele carrière en  in het socio-cultureel verenigingsleven.

 

– Moniek Vandezande – Van Eechout

“Gif moar goaze/buzze”